Best Marathi Ukhane बेस्ट मराठी उखाणे, Newly Married नुकतेच / नवीन लग्न झालेले

नुकतेच लग्न झालेल्या जोडप्यांसाठी मराठी उखाणे (Marathi Ukhane For Newly Married Couple)

Newly Wed Ukhane 2

लाल लाल मेहेंदी, हिरवागार चुडा…
__ रावांमुळे पडला जीवनात, प्रेमाचा सडा

 

Newly Wed Ukhane 3

सासरचे निराजंन, माहेरची फुलवात…
__रावांचे नाव घेण्यास, करते मी सुरुवात

 

Read More

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s