Best Marathi Ukhane बेस्ट मराठी उखाणे, Women / Bride / Wife नवरी / वधू / बायको साठी

नवरी साठीचे मराठी उखाणे (Marathi Ukhane for Bride)

Traditional Ukhane Girl 1

मोगऱ्याच्या गजऱ्याचा मस्त सुटलाय सुगंध…
___ सोबत मला मिळाला, जीवनाचा आनंद !

 

Traditional Ukhane Girl 2

दोन जीवांचे मिलन जणू शतजन्मांच्या गाठी…
__ रावांचे नाव घेते तुमच्या आग्रहासाठी

 

Read More

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s