Best Marathi Ukhane बेस्ट मराठी उखाणे, Women / Bride / Wife नवरी / वधू / बायको साठी

Top नवरी साठीचे मराठी उखाणे (Marathi Ukhane for Bride)

Traditional Ukhane Girl 17

विद्येचा नसावा अभिमान, श्रीमंतीचा नसावा गर्व…
__ रावांच नाव घेते, ऐकताय ना सर्व?

 

Traditional Ukhane Girl 18

__च्या देवळाला, सोन्याचा कळस…
__रावांचे नाव घ्यायला, मला नाही आळस

 

Read More

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s